Památník Jana Palacha ve Všetatech

Rok odhalení

2019

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Jan Palach

Lokalizace

277 16 Všetaty, Smetanova 337

Poloha vůči okolí

Památník Jana Palacha vznikl přeměnou původního vesnického domu rodiny Palachových. Jeho součástí je nová expozice, která ukazuje dobu a čin Jana Palacha v kontextu událostí 20. století.

Text inskripce

Na domě je pamětní deska, kterou vytvořil v roce 1993 sochař Olbram Zoubek. Obsahuje nápis: ZDE ŽIL / A ODTUD ZA SVOBODU / ČESKÉHO NÁRODA / NA SMRT ODEŠEL / JAN PALACH / 1948 1969

Celkový popis

Stupeň zachovalosti

Okolnosti odhalení pomníku

Na přeměnu původního vesnického domku s malou zahradou vypsalo Národní muzeum v roce 2015 umělecko-architektonickou soutěž. Její vítězové Miroslav Cikán a Pavla Melková z MCA atelieru navrhli nadčasový projekt, který vnímá Palachovo sebeupálení jako klín, který rozdělil společnost a hluboce zasáhl osudy celé rodiny. Současně ale projekt otevírá Palachův odkaz široké veřejnosti a vytváří z něj věc veřejnou. Hlavním úkolem bylo zachytit a interpretovat hrdinský Palachův skutek, jeho vliv na osudy společnosti a samotné rodiny, citlivě včlenit Památník do prostoru Všetat a v neposlední řadě si poradit s komplikovaným prostorem domu, kde Jan Palach strávil své dětství a mládí. Součástí Památníku Jana Palacha je také historická expozice, která přibližuje především životní příběh Jana Palacha a jeho protest, kterým chtěl 16. ledna 1969 vyburcovat veřejnost z rezignace, do níž upadala necelých pět měsíců po srpnové okupaci. V expozici jsou k vidění jak autentické předměty, tak interaktivní obrazovky, které zprostředkují návštěvníkům dobové obrazové a zvukové záznamy. Díky tomu návštěvníci poznají nejen rodinné prostředí, ve kterém Jan Palach vyrůstal, ale rovněž jeho další životní osudy až do ledna 1969. Expozice zachycuje i reakce společnosti a státní moci na Palachův čin nejen v roce 1969, ale také v následujícím období tzv. normalizace a rovněž po roce 1989. Součástí Památníku je i několik autentických předmětů spojených se smrtí Jana Palacha. Jedná se například o aktovku, kterou měl u sebe v den svého sebeupálení, státní vlajku, kterou bylo přikryto jeho tělo po smrti, anebo posmrtnou masku od sochaře Olbrama Zoubka. Důležitou součástí expozice je i projekce dokumentu o Janu Palachovi, který speciálně pro tento účel natočila režisérka Olga Sommerová. Autorem historické expozice je historik Petr Blažek. Na jejím vzniku spolupracovali také Michal Ježek a Marek Junek. Grafický návrh expozice vytvořil výtvarník Jáchym Šerých.

Pozdější osudy

V Památníku Jana Palacha se budou pravidelně konat vzpomínkové akce na Jana Palacha při výročí jeho protestu, narození a smrti.

Současný význam

Památník byl odhalen 9. 10. 2019 za účasti řady pamětníků, politiků a místních občanů. Dne 18. 1. 2020 se zde konala poprvé pietní vzpomínka na Jana Palacha.

Lokalizace


Husova
Všetaty, Středočeský kraj.
Czechy ,277 16