Pomnik Wojciecha Korfantego

Rok odsłonięcia

1999

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik jest poświęcony Wojciechowi Korfantemu, górnośląskiemu politykowi działającemu od pocz. XX w. na rzecz polskości Górnego Śląska. Odegrał szczególną rolę w okresie powstań śląskich i plebiscytu (1919-1921), które zdecydowały, że większa część obszaru została przyznana Polsce. Pełnił wówczas funkcje Polskiego Komisarza Plebiscytowego oraz dyktatora III Powstania Śląskiego.

Położenie

Pl. Sejmu Śląskiego, Katowice

Położenie względem otoczenia

Pomnik stoi na placu przed Urzędem Wojewódzkim

Tekst inskrypcji

Wojciech Korfanty 1873-1939. Po bokach cokołu dwie tablice:

I tablica: „Jedną tylko prośbę wypowiadam prośbę do Ludu Śląskiego, by został wiernym swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski” Wojciech Korfanty, Odezwa do Ludu Śląskiego

II tablica: Pomnik został wzniesiony ze składek społeczeństwa z inicjatywy społecznego komitetu budowy pomnika Wojciecha Korfantego Katowice 1999

Ogólny opis

Pomnik Korfantego ustawiony jest na cokole w kształcie trapezu, ten z kolei stoi na 3-stopniowym postumencie. Postać Korfantego (odlana z brązu) przedstawiona jest jakby wyłaniał się ze skały (węgla?) lub fali. Całość mierzy ok. 7 m. (w tym posąg Korfantego ok. 3,5 m.).

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Pomnik powstał głównie z inicjatywy członków Związku Górnośląskiego, m.in. Joachima Otte. Bezpośrednim impulsem było wcześniejsze odsłonięcie w mieście pomnika Piłsudskiego, raczej źle kojarzonego przez Górnoślązaków. W odpowiedzi miał powstać pomnik Korfantego, lokalnego działacza o wielkich, lecz niedocenionych zasługach dla regionu i kraju. W 1996 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego z ówczesnym prezydentem Katowic Henrykiem Dzieworem jako prezesem. W przeprowadzonym w 1997 r. konkursie wyłoniono zwycięski projekt autorstwa Zygmunta Brachmańskiego. W tym samym roku wmurowano akt erekcyjny oraz przyznano Korfantemu Order Orła Białego. Uroczystości związane z odsłonięciem pomnika odbyły się 19 VI 1999 r. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz oraz wnuczęta Korfantego: Maria Rupp i Wojciech Feliks Korfanty.

Późniejsza historia

n/d powstał w 1999 roku

Współczesne znaczenie

Monument służy przede wszystkim przypomnieniu jednej z najbardziej zasłużonej postaci dla polskiej racji stanu na Górnym Śląsku. Osobie, która mocno przyczyniła się, że tereny te znalazły się w granicach państwa polskiego. Podkreśleniu roli Korfantego służy również miejsce, w którym został postawiony pomnik: centrum miasta przed najważniejszym budynkiem administracji państwowej.

Pod pomnikiem odbywają się uroczystości związane z rocznicami urodzin i śmierci Korfantego.

Położenie


42 Ligonia
Katowice, śląskie.
Polska ,40-853