Pomnik Poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej

Rok odsłonięcia

1985

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik upamiętniał poległych w służbie i obronie Polski Ludowej (działaczy związanych z komunistycznymi organizacjami po II wojnie światowej, m.in. PPR/PZPR, ZWM, ORMO, SB, UB, MO).

Położenie

(Pl. Żelaznej Bramy, Warszawa )

Położenie względem otoczenia

Pomnik stał na placu Żelaznej Bramy, przed Pałacem Lubomirskich.

Tekst inskrypcji

Poległym w Służbie i Obronie Polski Ludowej.

Ogólny opis

Pomnik składał się z 483 elementów odlanych z brązu, przedstawiał grupę żołnierzy, członków PPR, ZWM, milicjantów, członków ORMO, robotników, chłopów i przedstawicieli inteligencji unoszących w górę orła. Pomnik uzupełniały kamienne elementy kompozycji. Wymiary 16 m. wys., 20 m. szer.

Stan zachowania

Zniszczony

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Pomysł postawienia pomnika został zainicjowany na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR, pomnik został odsłonięty w przededniu rocznicy ogłoszenia manifestu PKWN – 20 VII 1985 r. autorstwa Bohdana Chmielewskiego. 

Późniejsza historia

W 1991 r. pomnik zdemontowano, jego części umieszczono na terenie bazy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (Żerań) Fragmenty pomnika są eksponowane w parku pomników Fundacji Minionej Epoki w Rudzie Śląskiej. Obecnie na w miejscu monumentu znajduje się pomnik Tadeusza Kościuszki.

Współczesne znaczenie

Pomnik nie istnieje.

Położenie


plac Żelaznej Bramy
Warszawa, mazowieckie.
Polska ,00-136