Pomnik Romualda Traugutta

Rok odsłonięcia

1929 / 1945

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik upamiętnia Romualda Traugutta (1826-1864), dyktatora powstania styczniowego (1863-1864).

Położenie

Ciechocinek, ul. Romualda Traugutta

Położenie względem otoczenia

Ciechchocinek, ul. Romualda Traugutta, na skwerze w Parku Zdrojowym między ulicami Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego.

Tekst inskrypcji

 1929: „Romuald Traugutt 1826-1864”

Od 1945: "Romualdowi Trauguttowi 1826-1864"

Ogólny opis

Pierwotnie, monument składał się z dwuczęściowego kamiennego cokołu ustawionego na dwóch schodkach. Na nieco szerszej i trzykrotnie mniejszej podstawie osadzono główną część cokołu w kształcie graniastosłupa, na którego ścianie frontowej, u góry umieszczono wyrzeźbione w formie medalionu popiersie Romualda Traugutta, poniżej wyryto jego imię nazwisko oraz daty urodzin i śmierci. Na górze cokołu stanęła figura przedstawiająca zrywającego się do lotu orła (bez korony), opartego na trzech zwężających się ku górze schodkach. Wysokość całości ok. 4,5 m. Wokół pomnika ustawiono 16 granitowych kul na podwyższeniu, połączonych łańcuchem. Po wojnie pomnik odbudowano w zmienionej formie. Podobnie jak wcześniej pomnik stoi na dwuschodkowym podwyższeniu. Na cokole w kształcie kolumny, osadzonej na szerszej podstawie w kształcie graniastosłupa, umieszczono orła podobnego do przedwojennego pierwowzoru, a na postawie cokołu znalazła się tablica z lekko zmienioną inskrypcją.  Nie odtworzono wizerunku Traugutta. Wysokość pomnika ok. 6,5 m. Wokół pomnika ustawiono 4 granitowe kule na podwyższeniu.

Stan zachowania

Zrekonstruowany

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Po wizycie w Ciechocinku w 1928 r. córki Romualda Traugutta Anny Juszkiewiczowej podjęto decyzję o wystawieniu pomnika ku  jego pamięci W 1929 r. dr Leonard Lorentowicz wybrany został na prezesem Komitetu Budowy Pomnika R. Traugutta. Autorem projektu był inż. P. Pallado. Środki zdobyto m.in. podczas zbiórki na specjalnie zorganizowanym koncercie i balu. Wśród ofiarodawców m.in. Józef Piłsudski, który przekazał na budowę pomnika 100 złotych. Pomnik Romualda Traugutta został uroczyście odsłonięty 18 VIII 1929 roku. Odsłonięcia dokonała m.in. córka Traugutta. Z pozostałej sumy ufundowano stałe stypendium dla najlepszych uczniów miejscowej szkoły.

Późniejsza historia

Po zniszczeniu w czasie II wojny światowej został odbudowany, odsłonięcie nastąpiło w V 1945 r. Zmieniono cokół, nie ma też wizerunku Traugutta. Na białej kolumnie widnieje orzeł powstańczy w koronie.
22 I 2018 w 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, kwiaty pod pomnikiem złożył Prezydent RP Andrzej Duda.

Współczesne znaczenie

Dzięki usytuowaniu w centralnej części miasta pomnik, obecny w przewodnikach. Miejsce częstych spotkań mieszkańców i turystów. W rocznicę wybuchu powstania styczniowego mieszkańcy zapalają w tym miejscu znicze. Odbywają się tu uroczystości patriotyczne.

Położenie


6 aleja Armii Krajowej
Ciechocinek, kujawsko-pomorskie.
Polska ,87-720