Pomnik Kazimierza Pułaskiego

Rok odsłonięcia

1929

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik i kopiec postawiono na cześć gen. Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), w 150 rocznicę jego śmierci, bohatera dwóch narodów walczących o niepodległość: Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jednego z dowódców konfederacji barskiej.

Położenie

Krynica, Park im. Kazimierza Pułaskiego

Położenie względem otoczenia

Pomnik i kopiec znajdują się w Parku im. Kazimierza Pułaskiego, przy szosie prowadzącej z centrum Krynicy-Zdroju do Tylicza, nieco za zakrętem drogi do Tylicza.

Tekst inskrypcji

Kazimierzowi Pułaskiemu – Rodacy

Ogólny opis

Pomnik ustawiony na kopcu wys. 7, 2 m, ma kształt graniastosłupa wykonanego z piaskowca, zwieńczonego odlaną z brązu figurą wznoszącego się do lotu orła. Wysokość pomnika ok. 7 m Na frontowej ścianie postumentu umieszczone jest medalion z popiersiem Kazimierza Pułaskiego, a poniżej wyryto inskrypcję.

Stan zachowania

Zrekonstruowany

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Pomysłodawcą  upamiętnienia Kazimierza Pułaskiego był Franciszek Kmietowicz, założyciel Komitetu Budowy Pomnika. W 1897 r. wystąpił on z inicjatywą upamiętnienia generała. Zainspirowani przez niego mieszkańcy miasta, zbierali pieniądze od 1897 r. i wykupili od 30 włościan łemkowskich grunt u stóp Huzarowego Wierchu. Postanowili usypać tam kopiec i zwieńczyć go pomnikiem Kazimierza Pułaskiego. Między 1897, a 1901 został usypany kopiec. Na przełomie 1926/1927 został wykonany obelisk pomnika przez firmę braci Trembeckich z Krakowa. Odlew orła, wg projektu Stanisława Wójcika z Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych z Krakowa wykonano w 1929 r. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika nastąpiło 25.08. 1929 roku, po przemówieniu Franciszka Jana Kmietowicza. W III 1939 członkowie Komitetu przekazali państwu polskiemu na własność Park Pułaskiego wraz z pomnikiem i zabudową.

Późniejsza historia

W okresie II wojny światowej pomnik został zniszczony. Niemcy roztrzaskali orła. Tablicę z wizerunkiem Pułaskiego i inskrypcją uratowała przed zniszczeniem i ukryła miejscowa ludność. W 1969 głównie dzięki staraniom Koła Polskiego Związku Filatelistów w Krynicy, pomnik został odbudowany.  4 V 1969 r., w 190-rocznicę śmierci generała Pułaskiego, jego pomnik wzniesiony na kopcu, odsłonięto ponownie. W latach 90. XX wieku miasto Krynica sprezentowało teren z kopcem krakowskiej Akademii Rolniczej, która miała być gwarantem troski o pomnik. Uczelnia jednak sprzedała działkę z kopcem przedsiębiorcy z Warszawy. Ten zbudował willę i teren ogrodził. Od 1998 pomnik znajduje się na terenie prywatnym, można go oglądać tylko zza wysokiego płotu. W 2017 teren na którym znajduje się kopiec z pomnikiem został ponownie sprzedany.

Współczesne znaczenie

W Krynicy przez kilka ostatnich lat 11 X, w rocznicę śmierci generała, obchodzono uroczyście dzień Kazimierza Pułaskiego. W latach 2011- 2017 uroczystości  miały miejsce również pod kopcem Kazimierza Pułaskiego. W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy turyści. Jest  to rzadka okazja, by stanąć w pobliżu kopca Kazimierza Pułaskiego i z bliska obejrzeć pomnik.

Publikacje, źródła, linki

 

 

Położenie


90a Pułaskiego
Krynica-Zdrój, małopolskie.
Polska ,33-380