Pomnik Witolda Pileckiego (Obrączka)

Rok odsłonięcia

2011

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik upamiętnia rotmistrza Witolda Pileckiego (1901-1948) - żołnierza AK, dobrowolnego więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autor raportów o Holocauście, Powstańca Warszawskiego, żołnierza armii gen. W. Andersa. Aresztowanego w 1947 r.,  oskarżonego przez komunistyczne władze o zdradę, w 1948 r.  skazanego na śmierć.

Położenie

Wrocław, Promenada Staromiejska

Położenie względem otoczenia

Pomnik stoi we Wrocławiu, na Promenadzie Staromiejskiej, w pobliżu gmachu Opery i Narodowego Forum Muzyki i ul. Podwale i fosy miejskiej.

Tekst inskrypcji

Na wewnętrznej stronie obrączki napis: "Bo choćby mi przyszło postradać me życie - tak wolę - niż żyć, a mieć w sercu ranę - Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948”. Na cokole tablica z życiorysem W. Pileckiego w języku polskim i angielskim.  „Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948). Jeden z najodważniejszych ludzi świata, oficer Wojska Polskiego i obywatel ziemski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz wojny 1939 r., współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, oficer Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej. W 1940 r. przygotował i wykonał plan przedostania się do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Dobrowolny więzień i organizator obozowej konspiracji, autor przekazywanych na zachód pierwszych relacji o masowej zagładzie więźniów Auschwitz i o Holokauście. Po ucieczce z Obozu w 1943 r. służył w organizacji „NIE” (Niepodległość), uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Jesienią 1945 r. powrócił do kraju, by dokumentować sowiecką okupację Polski. W 1947 r. aresztowany. Skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne został stracony 25 V 1948 r. w  Warszawie i pochowany w nieznanym miejscu. W 2006 r. pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Wierny Polsce i idei wolności oddal życie w walce z dwoma totalitaryzmami XX wieku”.

Ogólny opis

Pomnik o nazwie Obrączka to żelazna obręcz o średnicy 3,5 metra, wykonana z czarnej stali, umieszczona na granitowym cokole. Na wewnętrznej stronie obręczy widnieje inskrypcja, cytat z listu, który Witold Pilecki napisał w 1947 r., oraz kotwica Polski Walczącej. Ma symbolizować nieustanną pamięć o rotmistrzu oraz podkreślać, że to, o co walczył, pozostaje zawsze aktualne. Jest to nawiązanie do tradycji "biżuterii patriotycznej" - skromnej, zwykle czarnej, noszonej przez kobiety w Polsce w okresie zaborów, II wojny czy stanu wojennego.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Pomnik odsłonięto 25 maja 2011 r, podczas obchodów 63 rocznicy śmierci W. Pileckiego. Projekt pomnika został wyłoniony w wyniku konkursu. Autorem dzieła jest Jerzy Kalina. Pomnik odsłonili prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK płk Jerzy Woźniak. Poświęcenia pomnika dokonali ks. kardynał Henryk Gulbinowicz i ks. biskup Edward Janiak.

Późniejsza historia

Współczesne znaczenie

Usytuowany w centrum miasta pomnik znajduje się trasie wielu wycieczek, obecny w przewodnikach po mieście. Częste miejsce wycieczek szkolnych. Przed pomnikiem w organizowane są lokalne uroczystości w rocznicę ważnych wydarzeń  składa się wieńce i kwiaty. Miejsce spotkań wrocławian.

Położenie


promenada Staromiejska
Wrocław, Województwo dolnośląskie.
Polska ,50-438