Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej

Rok odsłonięcia

1964

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik jest poświęcony wybitnej chemiczce i fizyczce, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla Marii Curie-Skłodowskiej (1876-1934).

Położenie

Lublin, ul. Marii Curie Skłodowskiej

Położenie względem otoczenia

Pomnik stoi na obszernym placu nazwanym imieniem patronki, pomiędzy gmachami Fizyki, Chemii UMCS, a nieistniejącym jeszcze w 1964 roku, rektoratem UMCS.

Tekst inskrypcji

Z przodu: Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet jej imienia i społeczeństwo

z tyłu: W XX rocznicę założenia Uniwersytetu 1944-1964

na podstawie pomnika z prawej strony podpis autora: Marian Konieczny

Ogólny opis

Odlana z brązu figura (wys. 4,4 m), umieszczona na dwuelementowym postumencie licowanym granitem (dolna część 5 x 5 m) o łącznej wysokości 4 m. Ubrana w długą szatę z obszernymi, podwiniętymi rękawami uczona stoi z opuszczonymi ramionami, w prawym ręku trzymając książkę.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Pomnik patronki UMCS został wzniesiony z pomysłu senatu uczelni. Odsłonięcie było kulminacyjnym momentem uroczystych obchodów dwudziestolecia uniwersytetu. Jego twórcą jest Marian Konieczny (przy współpracy m.in. inż. Stanisława Ciechana). Pomnik odsłonięto 24 X 1964 roku

Późniejsza historia

Współczesne znaczenie

Pomnik jest popularnym wśród studentów miejscem spotkań. Jest także centralnym miejscem miasteczka akademickiego – kompleksu budynków uczelni oraz domów studenckich UMCS-u, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecny w przewodnikach.

Położenie


3 plac Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, lubelskie.
Polska ,20-400