Pomnik Bohaterów Monte Cassino

Rok odsłonięcia

2015

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik jest poświęcony żołnierzom 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, którzy brali udział przełamywaniu Linii Gustawa i zdobyli klasztor na Monte Cassino. Uczestnicząc w jednej z najbardziej głośnych bitew II wojny światowej.

Położenie

Lublin, ul. Bohaterów Monte Cassino

Położenie względem otoczenia

Pomnik stoi w dzielnicy Konstantynów, na skwerze przy ul. Bohaterów Monte Cassino w pobliżu kładki dla pieszych i drogi dwupasmowej, niedaleko ul. Armii Krajowej.

Tekst inskrypcji

Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w Jej służbie

Żołnierzom 2. Korpusu Polskiego Władysława Andersa w 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino

Za naszą i waszą wolność my, polscy żołnierze, Bogu oddaliśmy ducha, ziemi włoskiej – ciało, a serce Polsce

Cześć ich pamięci!

Mieszkańcy Lublina

Ogólny opis

Mierzący ok. 4 m wys. pomnik został wykonany z najtwardszej odmiany jasnozłocistego piaskowca, jaka jest dostępna w Polsce. Na szczycie cokołu znajduje się orzeł z okazałymi, husarskimi skrzydłami mający 160 cm wys. Jest kopią jednego z dwóch orłów, które są umiejscowione przy wejściu na włoski cmentarz, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli w bitwie pod Monte Cassino.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Inicjatorem powstania pomnik Bohaterów Monte Cassino w Lublinie był mieszkaniec dzielnicy Konstantynów Kazimierz Kosicki. Najpierw w 2013 r. zebrał ponad pół tysiąca podpisów pod petycją do rady dzielnicy. Po jej przekazaniu rada poparła wniosek o budowę pomnika, skierowują go do Rady Miasta oraz Wojewódzkiego Komitetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W tym czasie Kazimierz Kosicki zebrał wśród mieszkańców dzielnicy Konstantynów, lokalnych biznesmenów i polityków 50 tys. zł na budowę pomnika. Jego projekt wykonał Witold Marcewicz. Dzieło rzeźbiarza, a zarazem kamieniarza z Bełżyc wzbudziło liczne kontrowersje. Powołana przez Radę Miasta Lublina specjalna komisja, w skład której weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Rady Kultury Przestrzeni, zażądała zmiany projektu. Zarzucono, iż jest plagiatem rzeźby włoskiego artysty Duilio Cambelottiego, która stopi przy cmentarzu, gdzie spoczywają żołnierze polegli w bitwie pod Monte Cassino. Jednak radni pod naciskiem Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Bohaterom Monte Cassino, odrzucili sprzeciw komisji. W projekcie niczego nie zmieniono, a Witold Marcewicz wykuł monument.  Jego odsłonięcie nastąpiło 18 maja 2015 r., w 71. rocznicę zakończenia bitwy pod Monte Cassino i w 45. rocznicę śmierci generała Władysława Andersa. Przed głównymi uroczystościami odbyła się msza w intencji żołnierzy 2. Korpusu Polskiego.

Późniejsza historia

W każdą rocznice bitwy pod Monte Cassino delegacja Urzędu Wojewódzkiego składa pod pomnikiem wieniec i odbywa się apel poległych w asyście wojska. Cztery lata po odsłonięciu pomnika, z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, nadal działający Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika zorganizował uroczystość, którą tak jak podczas odsłonięcia monumentu poprzedziła msza w intencji żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Po niej pieśni patriotyczne odśpiewał Chóru „Żołnierze Września 1939”. Ceremonię zakończyło złożenie kwiatów i zapalnie zniczy.

Współczesne znaczenie

Inicjatora powstania pomnika Kazimierz Kosicki, w wypowiedziach dla mediów twierdził, iż monument ma za zadanie podtrzymanie pamięci o ważnym wydarzeniu w historii polskiego narodu, jakim była bitwa pod Monte Cassino i przekazania pamięci o niej kolejnym pokoleniom. Spór, jaki pomnik wzbudził, paradoksalnie sprzyjał temu celowi, bo jego powstanie nie przeszło bez echa. Nie można natomiast powiedzieć, by Pomnik Bohaterów Monte Cassino stał się atrakcją turystyczną miasta.

Położenie


16A Zygmunta Krasińskiego
Lublin, lubelskie.
Polska ,20-700