Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rok odsłonięcia

1996

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik jest poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – prymasowi Polski. „Prymas Tysiąclecia” we włocławskiej katedrze 3 sierpnia 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie był wykładowcą i rektorowi seminarium włocławskiego, biskupem diecezjalnym lubelskim, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski.

Położenie

Włocławek, plac Mikołaja Kopernika

Położenie względem otoczenia

Pomnik znajduje się między Bazyliką Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny a Wyższym Seminarium Duchownym.

Tekst inskrypcji

Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu Kapłanowi Włocławskiemu Diecezja 12 maja 1996.

Ogólny opis

Całopostaciowy pomnik odlany został z brązu, mierzy 3,5 m wys. Przedstawia stojącego kardynała Wyszyńskiego w sutannie. Na głowie ma biret z czterema wystającymi rogami, noszony zazwyczaj jako część stroju liturgicznego. Na piersi widoczny jest zawieszony na łańcuszku krzyż. Na lewej dłoni, za którą wetknięty jest bukiet róż, spoczywa prawa. Rzeźbę ustawiono na cokole wykonanym z czerwonego marmuru, pod którym znajduje dwustopniowy postument. Na cokole, tuż nad inskrypcją umieszczono herb kardynała Wyszyńskiego.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

W połowie lat 90. pomysł upamiętnienia kardynała Wyszyńskiego pojawił się wśród duchownych z diecezji włocławskiej. To właśnie we Włocławku Wyszyński uczęszczał do liceum, wstąpił do seminarium i pracował na terenie diecezji. Powstaniem pomnika żywo zainteresował się biskup diecezjalny Bronisław Dembowski. To on wziął na siebie rolę animatora całego przedsięwzięcia. Przygotowanie projektu powierzył poznańskiemu rzeźbiarzowi Stanisławowi Mystkowi. Zadbano również, by lokalizacja pomnika niosła ze sobą jak najwięcej treści związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia. Monument postanowiono umieścić pomiędzy katedrą, gdzie w 1924 r. Wyszyński przyjął święcenia prezbiteratu, i seminarium, w którym pobierał nauki, a później sam nauczał. Gdy go stawiano plac wokół wyłożono płytami, układając chodniki w kształcie krzyża. Pomnik Wyszyńskiego uroczycie odsłonił, a także poświęcił 12 maja 1996 r. prymas Polski kardynał Józef Glemp. Dokonano tego w 50 rocznicę przyjęcia przez Prymasa Tysiąclecia sakry biskupiej. W ceremonii wzięli udział m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Późniejsza historia

Włocławski pomnik kardynała Wyszyńskiego dobrze wkomponował się w plac Mikołaja Kopernika, stając się jego trwały elementem. Przy okazji rocznic związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia odbywają się przy nim lokalne uroczystości. Takie, jak z okazji 30. rocznicy śmierci kardynała 28 maja 2011 r. Gdy po koncelebrowanej mszy, uczniowie ze szkoły podstawowej nr 23 we Włocławku przygotowali montaż słowno-muzyczny na podstawie napisanego przez Prymasa Tysiąclecia „Dekalogu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Współczesne znaczenie

Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego upamiętnia związki jednego z najwybitniejszych polskich hierarchów Kościoła katolickiego z Włocławkiem. Służąc budowaniu lokalnej dumy mieszkańców ze swego miasta, a także kultywowaniu pamięci o Prymasie Tysiąclecia, który odegrał niebagatelną rolę w historii Polski. O pomniku można znaleźć wzmianki w przewodnikach turystycznych po województwie kujawsko-pomorskim.

Położenie


36 Okrzei
Włocławek, kujawsko-pomorskie.
Polska ,87-810