Pomnik Francesco Nullo

Rok odsłonięcia

1939

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Upamiętnia włoskiego pułkownika, wodza, walczącego u boku Giuseppe Garibaldiego, dowódcę włoskich ochotników, tzw. garibaldczyków, którzy wzięli udział w powstaniu styczniowym.

Położenie

Warszawa, ul Frascati

Położenie względem otoczenia

Pomnik został umiejscowiony przy ul. Frascati, u wylotu ul. Francesca Nulla, na skwerze batalionu AK „Miłosz” w otoczeniu drzew i miejskiej zieleni.

Tekst inskrypcji

Napis z przodu cokołu: Francesco Nullo

Napis z tyłu cokołu: Ur. w Bergamo 11 marca 1826 r. Garibaldczyk. Bojownik o niepodległość i zjednoczenie Italii. Walczył o wolność Polski w Powstaniu Styczniowym i poległ w bitwie pod Krzykawką dnia 5 maja 1863 r.

Dar miasta Bergamo dla m. st. Warszawy. Dzieło art. rzeźb. Gianni Remuzzi.

Ogólny opis

Na granitowym cokole mierzącym 171 cm wys. znajduje się ok. 120-centymetrowe popiersie Nulla wykonane z brązu. Ma bujną brodę i charakterystyczne, okazałe wąsy. Jego głowa i wzrok skierowane są w prawą stronę. Prawą dłonią przytrzymuje płaszcz zarzucony na ramię.

Stan zachowania

Zrekonstruowany

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Po zostaniu ambasadorem II RP w Rzymie gen Bolesław Wieniawa-Długoszowski zabiegał o zbliżenie polityczne Polski i Włoch. Do czego z życzliwością odnosił się minister spraw zagranicznych tego kraju hrabia Galeazzo Ciano. Zięć Benito Mussoliniego na początku 1939 r. zdecydował się na tygodniową wizytę w Polsce. Miała się ona rozpocząć od symbolicznego podkreślenia serdecznych relacji obu krajów. Temu celowi służyło uroczyste odsłonięcie 26 lutego 1939 r. w Warszawie pomnika płk Francesco Nullo. Postument został wykonany przez włoskiego rzeźbiarza Gianni Remuzzi na zlecenie władz miasta Bergamo, w którym Nullo się urodził. Będąc już sławnym bohaterem wojen o zjednoczenie Włoch, z Bergamo wyjechał, aby wziąć udział na czele oddziału włoskich ochotników w Powstaniu Styczniowym. Dlatego też w odsłonięciu pomnika poza gen.  Wieniawą-Długoszowskim, hrabią Ciano wraz z małżonką, uczestniczył burmistrz Carillo Pesenta Pigna. Reprezentując mieszkańców Bergamo, którzy ufundowali postument z dobrowolnych składek.

Późniejsza historia

W czasie II wojny światowej pomnik Francesca Nullo został nieznacznie uszkodzono. Po renowacji, którą przeprowadzono w firmie brązowniczej Chojnackiego, powrócił na swoje miejsce w 1949 r. Przy pomniku organizuje się okazjonalnie uroczystości, podczas których są obecni urzędnicy reprezentujący państwo Polskie oraz Włochy. W 2018 r. w 192. rocznicę urodzin Nulla uczczono jego pamięć ceremonią złożenia wieńców, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich Warszawy oraz Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce – Allessandro de Pedys.

Współczesne znaczenie

Pomnik płk Francesco Nullo upamiętnia postać dowódcy oddziału włoskich ochotników, tzw. garybaldczyków, którzy dołączyli do Powstania Styczniowego. Przypominanie o tym epizodzie ma symboliczne znaczenie zarówno dla Polaków, jak i Włochów. W historii Polski Powstanie Styczniowe odegrało niebagatelną rolę, a fakt, iż brali w nim udział także przedstawiciele innych narodów wzbudza sympatię do tych nacji, ułatwiając wzajemne relacje. Włosi za powód do dumy uznają, iż na apel ich bohatera narodowego Giuseppe Garibaldiego: „Nie opuszczajcie Polski”, odpowiedziało tak wielu mieszkańców Italii, zgłaszając chęć walki w powstaniu. Pragnąc w ten sposób odwdzięczyć się za udział Polaków w wojnach o zjednoczenie Włoch. W takim kontekście pomnik płk Francesco Nullo odgrywa rolę miejsca pamięci służącego podtrzymywaniu przyjacielskich kontaktów między Polską a Włochami. Natomiast, choć obecny jest w przewodnikach turystycznych, nie stanowi większej atrakcji dla ludzi zwiedzających stolicę.

Położenie


4 Frascati
Warszawa, mazowieckie.
Polska ,00-483