Ławeczka Mikołaja Kopernika

Rok odsłonięcia

2003

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik jest poświęcony Mikołajowi Kopernikowi (1473-1543), wybitnemu astronomowi, autorowi tezy heliocentrycznej.

Położenie

Olsztyn, ul. Zamkowa

Położenie względem otoczenia

Pomnik stoi przy skrzyżowaniu ulic na Starym Mieście, w pobliżu głównej bramy Muzeum Warmii i Mazur.

Tekst inskrypcji

Mikołaj Kopernik 1473-1543.

Dążeniem uczonego jest szukanie we wszystkim prawdy - Mikołaj Kopernik

Ogólny opis

Postać Kopernika odlana z brązu (ok. 2 m. wysokości) siedzi na murku o szerokości ok. 2 m. Astronom trzyma w prawej ręce astrolabium, a w lewej zwój papieru.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Pomnik autorstwa Urszuli Szmyt został odsłonięty 31 X 2003, uroczystość była jednym z elementów obchodów 650-lecia nadania Olsztynowi praw miejskich. Odsłonięcia dokonał prezydent miasta Jerzy Małkowski wraz z honorowym obywatelem miasta Georgiem Dietrichem, poświęcenia dokonał abp Edmund Piszcz. Wcześniej przeprowadzono debatę dotyczącą lokalizacji pomnika.

Późniejsza historia

Współczesne znaczenie

Pomnik upamiętnia wybitnego polskiego astronoma, który przez kilka lat mieszkał w Olsztynie (w latach 1516-1519 i 1520-1521). Służy m.in. podkreśleniu jego związków z miastem, co ma istotne znaczenie wobec faktu, że Kopernik w powszechnej świadomości jest kojarzony głównie z Toruniem. Pomnik jest także atrakcją turystyczną, jego forma sprawia, że turyści często siadają obok rzeźby w celu wykonania pamiątkowej fotografii

Położenie


3 Zamkowa
Olsztyn, warmińsko-mazurskie.
Polska ,10-074