Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego

Rok odsłonięcia

2008

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik jest poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego oraz cywilom z ziemi ostrołęckiej, którzy zginęli z rąk komunistów w latach 1944-1954.

Położenie

Ostrołęka, Skwer im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Położenie względem otoczenia

Pomnik stoi na skwerze przy jednej z głównych ulic.

Tekst inskrypcji

Pamięci

Żołnierzy Armii Krajowej

Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Narodowych Sił Zbrojnych

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

Oraz Cywilnych Mieszkańców

Którzy Zginęli z Rąk Komunistów

Na Ziemi Ostrołęckiej

W Latach 1944-1954

Oddali Życie za Niepodległość Polski

Wiarę Katolicką i Wolność Człowieka

 

Poniżej tablica z czterema nazwiskami:

Kpt. Aleksander Bednarczyk „Adam” † 20 XII 1946

Chor. Józef Kozłowski „Las” † 12 VIII 1949

Chor. Hieronim Rogiński „Róg” † 18 IV 1952

Chor. Witold Borucki „Babinicz” † 19 VIII 1949

 

Dookoła pomnika ustawione są tablice w kształcie krzyża z kolejnymi nazwiskami ofiar wraz z podaniem daty ich śmierci. 

Ogólny opis

Główną częścią pomnika jest kamienny obelisk o wys. ok. 4,5 m., do którego została przymontowana najważniejsza tablica z inskrypcją. Na szczycie obelisku siedzi odlany z brązu orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Obelisk otoczony jest kamiennymi tablicami w kształcie krzyża o różnej wielkości z nazwiskami ofiar wraz z podaniem daty ich śmierci. 

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Uroczystości odsłonięcia monumentu odbyły się 24 X 2008 r., wzięli w nich udział m.in. Prezydent RP Lech Kaczyński, władze miasta oraz rodziny ofiar. Po śmierci Prezydenta skwer, na którym stoi pomnik, nazwano jego imieniem. Głównym inicjatorem powstania pomnika była Fundacja „Pamiętamy”, która działa na rzecz upamiętniania żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

Późniejsza historia

Współczesne znaczenie

W okresie instalowania władzy komunistycznej na terenie Polski od 1944 r. miał miejsce proces likwidacji wszelkiej opozycji i przejawów oporu. Ofiarami terroru padali żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego (popularnie nazywanymi Żołnierzami Wyklętymi), a także cywile, którzy byli rzeczywistymi bądź też domniemanymi przeciwnikami systemu komunistycznego. Dopiero po 1989 r. i zmianach politycznych w Polsce mogli oni zostać właściwie uhonorowani i upamiętnieni. Ponadto od kilku lat w Polsce można zauważyć silny trend polegający na upamiętnianiu Żołnierzy Wyklętych. W 2011 r. ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca). Kultywowanie pamięci o żołnierzach i innych ofiarach systemu komunistycznego ma na celu przede wszystkim podkreślenie sprzeciwu Polaków wobec narzuconego siłą po wojnie ustroju i braku zgody na uzależnienie Polski od ZSRR. Pod pomnikiem odbywają się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca), a także upamiętnia się datę sowieckiej agresji na Polskę (17 IX 1939 r.).  W uroczystościach biorą zazwyczaj udział m.in. przedstawiciele lokalnych władz, organizacji kombatanckich, związkowych i pozarządowych, 1 marca 2019 r. w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wziął udział Premier RP Mateusz Morawiecki.

Położenie


2 Konwy
Ostrołęka, mazowieckie.
Polska ,07-410