Pomnik Bolesława Bieruta

Rok odsłonięcia

1979

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik był poświęcony Bolesławowi Bierutowi, prezydentowi Polski (1947-1952) oraz I sekretarzowi KC PPR/PZPR (1948-1956).

Położenie

Lublin, pl. Singera

Położenie względem otoczenia

Pomnik stał na dużym placu w pobliżu ronda, na pl. Bieruta.

Tekst inskrypcji

Boleslaw Bierut.

Ogólny opis

Postać Bieruta stoi na postumencie (łączna wys. 8,5 m.) na tle parawanu stojącego na dwóch cokołach o wys. 4,75 m. Bierut jest przedstawiony w długim płaszczu, w lewej ręce trzyma arkusz z napisem „Manifest PKWN”, prawa jest lekko wysunięta do tyłu. W środkowej części parawanu zaznaczono kształt orła. Całość została odlana z brązu. U podstawy parawanu umieszczono napis: Bolesław Bierut.

Stan zachowania

Zniszczony

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Zwycięzcą konkursu na projekt pomnika został Bronisław Kubica. Odsłonięcie monumentu nastąpiło 19 VII 1979 r. z udziałem I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, rodziny Bieruta oraz przedstawicieli lokalnych władz partyjnych i państwowych. Data uroczystości powiązana była ze Narodowym Świętem Odrodzenia Polski – 22 lipca, czyli oficjalną rocznicą ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 r. w Lublinie. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 35. rocznicę tego wydarzenia.

Późniejsza historia

Przed 1956 r. w Polsce panował kult jednostki, którego obiektem byli Bierut oraz Stalin.  Po odwilży roku 1956 Bierut nie był już postacią szczególnie honorowaną i upamiętnianą, kojarzony był przede wszystkim ze brutalną stalinizacją Polski, a więc okresem, z którym kolejne ekipy rządzące nie chciały się identyfikować. Lubelski pomnik był jednym z nielicznych form upamiętnienia Bieruta w kolejnych dekadach po 1956 r., w dodatku tak monumentalnych. Można przypuszczać, że pomnik miał podkreślać szczególne zasługi Lublina dla budowy komunizmu w Polsce, w tym bowiem mieście Bierut spędził wiele lat i rozpoczynał swoją karierę polityczną. Poza tym pomnik i sama uroczystość jego odsłonięcia mocno nawiązywały do Manifestu PKWN z 1944 r. i istnienia Polski Lubelskiej (w okresie 1944-1945 na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej terenach Lublin pełnił rolę centralnego ośrodka administracyjnego i siedziby PWKN). Pomnik nie odgrywał szczególnej roli, nawet uroczystości Święta 22 Lipca odbywały się w innych miejscach. W 1989 r. pomnik został zdemontowany na mocy decyzji Miejskiej Rady Narodowej.

Współczesne znaczenie

Pomnik nie istnieje.

Położenie


2 Lwowska
Lublin, lubelskie.
Polska ,20-128