Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Rok odsłonięcia

2000

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik upamiętniający polskich oficerów, policjantów i innych jeńców zamordowanych przez Sowietów podczas II wojny światowej.

Położenie

Wrocław, ul. Purkyniego, Park Słowackiego.

Położenie względem otoczenia

Pomnik znajduje się w parku miejskim, przy jednej z głównych i najczęściej odwiedzanych alejek.

Tekst inskrypcji

Wiosną 1940 roku z rozkazu Stalina strzałem w tył głowy zamordowano w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w nieznanych miejscach byłego ZSSR 22 tysiące polskich oficerów, policjantów i innych jeńców z obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. W hołdzie pomordowanym pomnik ten z inicjatywy stowarzyszenia „Dolnośląska Rodzina Katyńska” ufundowali rodacy. Wrocław, w roku 1999

Ogólny opis

Pomnik znajduje się na planie krzyża. Ma formę czterech płyt granitowych i dwóch figur z brązu. Cztery postumenty tworzą symboliczny grobowiec. W centrum grobowca, na symbolicznym grobie, znajduje się rzeźba Piety Katyńskiej przedstawiona jako Matka - Ojczyzna, opłakująca zamordowanych synów. Nad całością wznosi się najwyższy piedestał z rzeźbą Anioła Śmierci. Całkowita powierzchnia pomnika: 380 m2, najwyższy obiekt: 7 m.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

W czasach reżimu komunistycznego w Polsce oficjalne upamiętnianie ofiar zbrodni katyńskiej było zakazane. Sytuacja ta zmieniła się po 1989 roku. Budowę pomnika zainicjowały „Dolnośląskie Rodziny Katyńskie” - stowarzyszenie zrzeszające rodziny jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku. Środki na budowę pomnika pochodziły od osób prywatnych i przedsiębiorców. Budowa pomnika trwała od 1994 do 1999 roku. Oficjalne odsłonięcie pomnika odbyło się we wrześniu 2000 roku - w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Autorem pomnika jest Tadeusz Tchórzewski. 

Późniejsza historia

Współczesne znaczenie

Pomnik jest miejscem, w którym odbywają się oficjalne lokalne uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską. Jest to miejsce na stałe wpisane w lokalną pamięć o prezentowanym wydarzeniu. Pomnik obecny w przewodnikach turystycznych i programach części wycieczek po Wrocławiu.

Publikacje, źródła, linki

Wikipedia [link]

Położenie