Pomnik Dietricha Bonhoeffera we Wrocławiu

Rok odsłonięcia

1999

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) był protestanckim teologiem, który jawnie sprzeciwiał się władzy nazistowskiej, stając się jedną z kluczowych postaci tzw. Kościoła Wyznającego – stojącego w opozycji do prohitlerowskiego Kościoła Rzeszy. Był on także zaangażowany w działalność antynazistowskiej opozycji, współpracując blisko m.in. z admirałem Canarisem. Za co został aresztowany i osadzony w obozie. Na osobisty rozkaz Hitlera, 9 kwietnia 1945 został stracony.

Położenie

Wrocław, ul. Świętego Mikołaja 1

Położenie względem otoczenia

Położony na placu przy kościele świętej Elżbiety, tuż przy wrocławskim rynku. Jest on doskonale widoczny.

Tekst inskrypcji

Dietrich Bonhoeffer urodził się 4 lutego 1906 we Wrocławiu Ewangelicki ksiądz teolog, uczestnik niemieckiego ruchu oporu przeciw narodowemu socjalizmowi orędownik ekumenizmu i męczennik. Za wiarę chrześcijańską zamordowany w obozie koncentracyjnym we Flo Enburgu 9 kwietnia 1945 roku.

Ogólny opis

Pomnik przedstawia bezgłowy tors przeobrażający się w krzyż antropomorficzny. Przed pomnikiem, na ziemi znajdują się dwie tablice w języku polskim i niemieckim. Pomnik znajduje się na kamiennym cokole, w kształcie okręgu. Pomnik wykonany jest z brązu. Wysokość ok 150cm.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Wrocławski pomnik stanowi bliźniaczą kopię pomnika z Berlina.

Pomnik Bonhoeffera w Berlinie został ustawiony przed kościołem Syjonu (Zionskirche), w którym przez pewien czas wikarym był Bonhoeffer. Pomnik zaprojektował rzeźbiarz Karl Biedermann, a jego odsłonięcie miało miejsce w 1997 roku. Z inicjatywą postawienia bliźniaczego pomnika we Wrocławiu, rodzinnym mieście Bonhoeffera wystąpiło Towarzystwa im. Bonhoeffera, pod kierownictwem Janusza Witta. Pomysł ten spotkał się ze wsparciem władz miejskich, które starają się dbać o upamiętnianie wielokulturowej i wielonarodowej historii Wrocławia. Pomnik uroczyście odsłonięto 24 kwietnia 1999 roku przed kościołem św. Elżbiety.

Późniejsza historia

Współczesne znaczenie

Postać Bonhoeffera stała się w Polsce szczególnie znana po roku 1970, kiedy opublikowana została książka Anny Morawskiej „Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy”. Na przykładzie życia Dietricha Bonhoeffera opowiadała ona o chrześcijańskim sprzeciwie wobec nazizmu, przez co stała się inspiracją dla części przedstawicieli polskiej opozycji antykomunistycznej. Głoszona przez Bonhoeffera koncepcja „bezreligijnego chrześcijaństwa” spotkała się zaś z zainteresowaniem wielu polskich intelektualistów. Historia i myśl teologiczna Bonhoeffera jest szczególnie pielęgnowana we Wrocławiu, jego rodzinnym mieście, przez środowiska związane z promowaniem historii lokalnej, teologów i filozofów, jak i silna w mieście wspólnotę protestancką. Pomnik jest miejscem regularnych uroczystości organizowanych przez różne organizacje niezależne, działające na rzecz upamiętniania wielokulturowej historii Wrocławia. Jest to też obecny w przewodnikach i trasach oprowadzeń.

Położenie