Pomnik Żołnierza Polskiego (Wrocław)

Rok odsłonięcia

1979

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik został poświęcony Żołnierzom Polskim pogrzebanym na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Cmentarz podzielono na cztery kwatery wojenne. W pierwszej znajdują się prochy 72 żołnierzy z kampanii wrześniowej, wśród nich pochowano S. Frankowskiego i pozostałych czterech oficerów. W drugiej kwaterze zgromadzono szczątki 50 żołnierzy 2 Armii WP, trzecia to groby 200 robotników przymusowych i więźniów III Rzeszy Niemieckiej oraz czwarta zawiera szczątki 282 bezimiennych ofiar obozów zagłady.

Położenie

Wrocław, ul. Grabiszyńska 50

Położenie względem otoczenia

Pomnik znajduje się na cmentarzu Żołnierzy Polskich na kurhanie, wybudowany na gruzowisku.

Tekst inskrypcji

Poległym za wolność i ojczyznę

Żołnierzom polskim z lat 1939-1945

Bojownikom walki podziemnej

Więźniom obozów koncentracyjnych

Ogólny opis

Pomnik ma kształt dwóch olbrzymich skrzydeł husarskich, przyozdobionych płaskorzeźbami żołnierzy. Na jednej z nich przedstawiono sylwetki ułanów i koni podczas szarży w 1939 roku, na drugiej utrwalono scenę atakujących żołnierzy LWP. Został wykonany z betonu i stali, ma 23 metry wysokości.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Pierwotnie cmentarz, na którym pochowani zostali polscy żołnierze znajdował się na terenie cmentarza miejskiego i powstał w latach 1950-51. Po roku 1958 zaczęto na nim chować prochy żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego, odnajdywane stopniowo w zbiorowych mogiłach na terenie zachodniej Polski. Z braku miejsca na rozbudowę cmentarza i nadanie mu bardziej godnego wyglądu, w połowie lat 60. zapadła decyzja o przeniesieniu cmentarza. Nową nekropolię utworzono w latach 1968-1970 i rozbudowana w latach 1972-1979 jako miejsce spoczynku 604 osób, głównie żołnierzy polskich zmarłych w niewoli niemieckiej oraz poległych na froncie. W 1972 r. powstały kamienne schody prowadzące na szczyt sztucznie utworzonego wzgórza, zaś w 1979 r. uroczyście odsłonięto pomnik, który dominuje nad całym cmentarzem. Jego projektantką jest Łucja Skomorowska.

Późniejsza historia

Współczesne znaczenie

Pomnik jest miejscem oficjalnych uroczystości, w których biorą udział przedstawiciele władz lokalnych. Główne obchody organizowane są 1 września (rocznica wybuchu II wojny światowej) oraz 1 listopada (Wszystkich Świętych).

Położenie