Despre proiect

Proiectul Monumente comemorative 1918-2018 este un proiect educațional internațional realizat în Polonia, Cehia, Slovacia și România de către cinci organizații independente ale societății civile, care în mod curent, se ocupă de promovarea cunoștințelor despre trecut, de educația istorică și civică (mai multe despre organizațiile participante la proiect pot fi găsite în fila Parteneri).

Scopul proiectului este de a face cunoscute câteva elemente ale politicii istorice și modurile în care societatea comemorează istoria poporului său. Ne-am concentrat asupra modului în care se încearcă, în spațiul public, să se vorbească despre trecut prin intermediul monumentelor – și în ce mod semnificația inițială a acestor obiecte s-a schimbat de-a lungul timpului.

Proiectul Monumente comemorative 1918-2018 este realizat în cadrul programului Europa pentru Cetățeni (componenta: Memoriale privind trecutul Europei).

Materials published on this website are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode