Borna de hotar

Anul dezvelirii

1931

Persoana/persoanele/evenimentul căruia îi este dedicat monumentul

Monumentul este dedicat unirii Principatelor Române (Ţara Românească şi Moldova), realizată la 24 ianuarie 1859 (moment cunoscut şi ca Mica Unire), iar construirea lui în Focşani nu este întâmplătoare, acesta fiind locul în care au funcţionat, după Mica Unire, importante instituţii ale statului nou creat.

Localizare

Focșani, Piața Unirii

Situare în raport cu mediul

Monumentul se află în Piaţa Unirii, lângă Primăria Municipiului Focşani şi lângă Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Textul inscripției

„Rumânii, cîţi se află lacuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoreşu, de la un loc sunt cu moldovenii şi toţi de la Rîm se trag.” (Grigore Ureche)

„Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română / Să-nvârtim hora frăţiei / Pe pământul României.” (Vasile Alecsandri)

„Unirea românilor, eu nu recunosc nimănui dreptul să zică că e actul său individual, proprietatea sa exclusivă: unirea e actul energic al întregii naţiuni române” (Mihail Kogălniceanu)

Cetăţenii oraşului Unirei Principatelor au ridicat acest semn de amintire a unui trecut de credinţă biruitoare în al patruzecelea an al Ligei culturale care şi-a ţinut congresul aici. În acest loc era odinioară pichetul de graniţă no. 47 la hotarul Milcovului, care despărţea cele două ţări surori: Moldova şi Ţara Românească.

La baza monumentului: Moldova; Muntenia; Focşani; România

Descriere generală

Monumentul este realizat din piatră, având forma unui trunchi de piramidă. Pe cele patru laturi, acesta are basoreliefuri din bronz cu stemele celor două Principate Române. De asemenea, pe fiecare latură sunt amplasate plăci metalice pe care sunt inscripţionate citate din cărturari români referitoare la unirea Principatelor şi informaţii privitoare la ridicarea monumentului, iar la baza fiecărei laturi este inscripţionat în piatră numele celor două Principate, al oraşului şi al ţării.

Starea monumentului

bun

Contextul dezvelirii monumentului

Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de existenţă a Ligii Culturale, Liga Culturală a Românilor, Cercul Studenţilor Putneni şi secţiunea locală a Ligii Culturale, din Focşani, au luat decizia ridicării unui monument care să amintească de Mica Unirea de la 1859. S-a luat decizia ca noul monument să fie amplasat pe locul fostului Pichet de graniţă nr. 47, unul din punctele aflate la graniţa dintre cele două Principate Române, Moldova şi Ţara Românească. Monumentul a fost realizat de sculptorul Ion Jalea şi a fost dezvelit la 13 septembrie 1931.

Istoria ulterioară

După inaugurare, acesta era unul din principalele locuri din ţară unde se desfăşurau festivităţi de celebrare a Unirii de la 1859. Odată cu modernizarea centrului oraşului Focşani şi a ridicării Monumentului Unirii, în anii ’70, Borna de hotar şi-a pierdut importanţa, fiind mutată în diverse puncte din oraş (în faţa fostului Hotel „Cimbru” – azi Muzeul Unirii; în spatele cinematografului „Balada”). La 26 septembrie 2011, Borna de hotar a fost reaşezată pe amplasamentul iniţial din Piaţa Unirii.

Semnificația actuală

Monumentul reprezintă simbolul unităţii şi solidarităţii românilor. Acesta este unul din principalele obiective turistice ale oraşului. Fiind amplasat în Piaţa Unirii, în fiecare an, la 24 ianuarie, aici au loc ceremonii de celebrare a actului unirii Principatelor Române din 1859.

Localizare


3 Bulevardul Dimitrie Cantemir
Focșani, Județul Vrancea.
Rumunia ,