Statuia ecvestră a Regelui Carol I

Anul dezvelirii

2010

Persoana/persoanele/evenimentul căruia îi este dedicat monumentul

Statuia îl reprezintă pe regele Carol I (1839-1914), primul rege al românilor, ce a condus statul vreme de 48 de ani. Sub domnia sa, a fost adoptată prima Constituţie a României, ţara şi-a obţinut independenţa şi s-au pus bazele mai multor instituţii ale României moderne.

Localizare

Bucharest, Piaţa Revoluţiei

Situare în raport cu mediul

Statuia se află în lângă Palatul Regal (în prezent Muzeul Naţional de Artă al României), Ateneul Român şi Palatul Fundaţiei Universitare Carol I (unde funcţionează Biblioteca Centrală Universitară)

Textul inscripției

Carol I

Descriere generală

Statuia îl înfăţişează pe Regele Carol I în poziţie ecvestră. Aceasta a fost realizată din bronz, are o greutate de 13 tone şi o înălţime de 13 metri, dintre care 7 metri măsoară statuia propriu-zisă şi 6 metri soclul pe care este aşezată aceasta.

Starea monumentului

bun

Contextul dezvelirii monumentului

Statuia este poziţionată pe amplasamentul unei statui mai vechi a regelui Carol I. Vechea statuie a fost realizată de către sculptorul Ivan Meštrović la sfârşitul anilor ’30 şi inaugurată în 1939. După instaurarea regimului comunist, în 1948, statuia din bronz a regelui Carol I a fost dată jos cu ajutorul tancurilor, iar din bronzul ei a fost realizată statuia lui Lenin din Bucureşti, care a fost poziţionată în faţa Casei Scânteii în perioada 1960-1990. Proiectul pentru realizarea statuii actuale a început în 2007, fiind iniţiat de autorităţile locale din Bucureşti. A existat şi ideea refacerii vechii statui a lui Carol I după planurile originale ale sculptorului Ivan Meštrović, însă, în final, executarea i-a fost atribuită sculptorului Florin Codre, care a realizat o lucrare asemănătoare vechii statui, însă nu o replică fidelă a acesteia. Statuia a fost inaugurată la 6 decembrie 2010, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor române şi a membrilor familiei regale a României.

Istoria ulterioară

Semnificația actuală

Ocazional, la statuia lui Carol I au loc ceremonii de celebrare a monarhiei din România.

Localizare


41 Strada Academiei
București, Municipiul București.
Rumunia ,030167