Arcul de Triumf

Anul dezvelirii

1936

Persoana/persoanele/evenimentul căruia îi este dedicat monumentul

Monumentul este dedicat participării României la Primul Război Mondial (1916-1918) şi Unirii tuturor românilor din 1918.

Localizare

Piaţa Arcul de Triumf, nr. 1, sector 1, Bucureşti

Situare în raport cu mediul

Este amplasat în centrul unei pieţe care îi poartă numele, aflată la intersecţia bulevardelor Kiseleff, Aviatorilor, Alexandru Constantinescu şi Mareşal Alexandru Averescu, fiind în apropierea Parcului Herăstrău şi a Bisericii „Caşin”.

Textul inscripției

Inscripţia centrală de pe frontonul faţadei de nord, dedicată încoronării Regelui Ferdinand şi Reginei Maria la Alba Iulia: „Liberator de neam și întregitor de hotare prin virtutea ostașilor săi vrednici urmași ai eroilor creștinătății Ferdinand I Domn și Rege al românilorși-a făcut intrarea la 16 octombrie 1922în cetatea sa de scaun a Bucureștilor după încoronarea la Alba-Iulia”

Inscripţia centrală de pe frontonul faţadei de sud, dedicată victoriei României în Primul Război Mondial: „După secole de suferințe creștinește îndurate și lupte grele pentru păstrarea ființei naționale, după apărarea plină de sacrificii a civilizației umane, se îndeplini dreptatea și pentru poporul român, prin sabia Regelui Ferdinand, cu ajutorul întregii națiuni și gândul Reginei Maria”

Pe frontonul faţadei de est, inscripţia centrală este dedicată oamenilor politici şi de cultură care au făcut posibilă unirea: „Glorie celor ce prin lumina mintei și puterea sufletului au pregătit unitatea națională”

Inscripţia centrală de pe frontonul faţadei de vest este dedicată eroilor care au luptat în război, pentru Unire: „Glorie celor ce prin vitejia și prin jertfa lor de sânge au înfăptuit unitatea națională”

Pe interiorul Arcului, este inscripţionată lista localităţilor unde au avut loc bătălii în Primul Război Mondial: „Cerna”, „Jiu Olt”, „Dragoslave”, „Neajlov”, „Oituz”, „Mărăști”, „Mărășești”, „Răzoare”, „Vrancea”, „Muncelu”, „Coșna”, „Budapesta”

Mesajul Regelui Ferdinand din 27 august 1916, la intrarea României în război

Proclamaţia către ţară a Regelui Ferdinand I, rostită la Alba Iulia, la 15 octombrie 1922, cu ocazia încoronării ca rege al României Mari

Descriere generală

Realizat în stil neoromânesc, din marmură roz de Ruşchiţa şi din diverse sortimente de piatră aduse din mai multe cariere importante din ţară, are o înălţime de 27 metri şi o bază de 25 metri pe 11,5 metri. Pe lângă inscripţiile deja redate, pe Arcul de Triumf se mai regăsesc: două medalioane cu chipurile Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria; versiunea veche, de dinainte de 1922, a stemei Regale a României; cifrul regal al Regelui Carol II; medalionul „Bărbăţia”, a sculptorului Ion Jalea; medalionul „Credinţa”, a sculptorului Constantin Baraschi; câteva date ale confruntărilor din Primul Război Mondial de pe frontul românesc. Cei doi stâlpi care sprijină arcada au scări interioare, care duc spre terasa monumentului, iar în interior este găzduit un mic muzeu.

Starea monumentului

bun

Contextul dezvelirii monumentului

În anul 1922, în contextul încoronării Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria ca suverani ai României, comisia de organizare a evenimentelor a luat decizia de construire a unui arc de triumf. Pentru că termenul era prea scurt, a fost realizată, după proiectul arh. Petre Antonescu, o construcţie din beton armat, cu elemente decorative din ipsos şi lut, care s-a degradat până la începutul anilor ’30. În 1935 au început lucrările pentru definitivarea monumentului, sub conducerea aceluiaşi arh. Petre Antonescu. A fost inaugurat la 1 decembrie 1936, la 18 ani de la Unirea Transilvaniei cu România.

Istoria ulterioară

În perioada comunistă, simbolurile ce aminteau de monarhie (textele proclamaţiilor Regelui Ferdinand, portretele Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria) au fost înlăturate. După 1989, au avut loc importante lucrări de restaurare, elementele decorative originale, scoase după 1945, fiind puse la locul lor. În 1990, când 1 decembrie a devenit Ziua Naţională a României, armata română a defilat pe sub Arcul de Triumf, acesta devenind un simbol a Zilei Naţionale a României.

Semnificația actuală

Începând cu 1990, Arcul de Triumf a devenit unul din locurile cele mai importante din ţară de celebrare a Zilei Naţionale a României. În fiecare an, de 1 decembrie, Ziua Naţională este marcată printr-o paradă militară şi depunere de coroane. Este unul din punctele importante ale liniei turistice Bucharest City Tour.

Localizare


2 Bulevardul Constantin Prezan
București, Municipiul București.
Rumunia ,