Grup Statuar Şcoala Ardeleană

Anul dezvelirii

1973

Persoana/persoanele/evenimentul căruia îi este dedicat monumentul

Şcoala Ardeleană

Localizare

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, 400000

Situare în raport cu mediul

Grupul Statuar Școala Ardeleană este situat la intrarea principală a Universității Babeș Bolyai, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, în zona centrală a orașului. Se află la 5 minute distanță pietonală de Piața Unirii și Bulevardul Eroilor.

Textul inscripției

ȘCOALA ARDELEANĂ

SAMUIL MICU (1745-1806)

GHEORGHE ȘINCAI (1754-1816)

PETRU MAIOR (1761-1821)

Descriere generală

Monumentul le reprezintă pe cele trei personalităţi marcante ale mişcării iluministe cunoscută sub numele de  „Şcoala Ardeleană". Cele trei personalități reprezentative pentru această mişcare culturală sunt Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior. Statuile sutn realizate din bronz, au o înălţime de trei metri și sunt aşezate pe un soclu placat cu travertin, incluzând şi spaţiu pentru flori. În faţa monumentului, pe o placă de marmură, sunt încrustate numele celor trei personalităţi, precum şi anii între care au trăit.

Starea monumentului

bun

Contextul dezvelirii monumentului

Operă a sculptorului Romulus Ladea, monumentul a fost dezvelit la data de 30 iunie 1973.

Istoria ulterioară

Grupul statuar este un omagiu adus „Şcolii Ardelene" - mişcare culturală românească de la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX, generată de Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, cu sediul central în Blaj - care a contribuit la emanciparea spirituală şi politică atât a românilor transilvăneni, cât şi la a celor de peste Carpaţi. Prin operele lor reprezentanţii Şcolii Ardelene au intenţionat să trezească conştiinţa naţională a românilor. Una dintre cele mai importante realizări ale Şcolii Ardelene o reprezintă introducerea grafiei latine în limba română. Până atunci, deşi este vorba de o limbă latină, limba română era scrisă cu caractere chirilice.

Semnificația actuală

Monumentul de pe strada Mihail Kogălniceanu reprezintă un omagiu adus celor trei mari personalități ale acestei mișcări, ale căror opere au reușit să trezească conștiința națională a românilor. Prezentă în toate ghidurile turistice este unul din monumentele cele mai vizitate ale orașului Cluj.

Localizare


1 Strada Mihail Kogălniceanu
Cluj-Napoca, Județul Cluj.
Rumunia ,400000