Monumentul Rezistenței Anticomuniste de la Pădurea Verde

Anul dezvelirii

2014

Persoana/persoanele/evenimentul căruia îi este dedicat monumentul

Victimele comunismului

Localizare

Aleea Pădurea Verde, Timișoara

Situare în raport cu mediul

Monumentul de la Pădurea Verde se găsește în vecinătatea Muzeului Satului din Timișoara.

Textul inscripției

ȘI AICI CA PRETUTINDENI ÎN ȚARĂ, ÎN VREMEA PUSTIRII SOVIETICO COMUNISTE, AU FOST UCIȘI FII AI POPORULUI ROMÂN, LUPTĂTORI PENTRU APĂRAREA FIINȚEI NAȚIONALE. CINSTIȚI-LE DĂRUIREA ȘI JERTFA

Descriere generală

Monumentul este un ansamblu de repere, desfășurat pe cca 2000 mp.  Referința o constituie movila de pământ trunchiconică înaltă de 10,5 metri. Având amplasată în vârf o cruce de 6,5 metri, astfel încât înălțimea finală este de 17 metri. Platforma de de reculegere are 154 mp. Glia Monumentului este un „Însemn” modest de cinstire a celor care s-au jertfit în lupta contra comunismului. La baza ei este Pisania Monumentului vegheată de 54 de străjeri. În fundația crucii s-a depus un înscris într-un urcior de lut tradițonal. Pe plăcile memoriale din granit negru, amplasate de jur împrejur, au fost inscripţionate numele celor care au fost executaţi la Pădurea Verde, a celor care au fost ucişi în luptele cu Securitatea şi a celor care au murit în lagăre, închisori şi deportări.

Starea monumentului

bun

Contextul dezvelirii monumentului

Monumentul are o istorie de 25 de ani. Imediat după 1989, când s-a constituit Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, în fostul poligon militar a fost ridicată o troiţă, după care s-a considerat că trebuie ridicat un monument. Anual are loc un ceremonial de comemorare a victimelor comunismului. 

Istoria ulterioară

La 2 august 2014, în Pădurea Verde din Timişoara a avut loc ceremonia de sfinţire a Monumentului Rezistenţei Anticomuniste din Banat, realizat la iniţiativa Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, filiala Timiş, cu sprijinul Primăriei Timişoara. La eveniment au luat parte numeroşi foşti deţinuţi şi deportaţi politici şi urmaşi ai acestora, alături de oficialităţi locale.

Semnificația actuală

La Pădurea Verde, în apropierea Muzeului Satului, pe locul în care au fost împuşcaţi, în 16 iulie 1949, mai mulţi luptători care au opus rezistenţă regimului comunist în munţi, ridicarea monumentului este un prilej de a aduce un omagiu celor din acest colţ de ţară care au luptat şi s-au jertfit pentru apărarea libertăţii, demnităţii şi fiinţei noastre naţionale. Prezent în ghidurile turistice este un punct de reper pentru cei care doresc să aducă un omagiu victimelor comunismului.

Localizare


Aleea Pădurea Verde
Timișoara, Județul Timiș.
Rumunia ,