Mohyla na Bradle

Rok odhalenia

1928

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Milan Rastislav Štefánik, generál, diplomat, astronóm, zakladateľ Československa.

Lokalizácia

906 13 Brezová pod Bradlom

Poloha vzhľadom na okolie

Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa nachádza na vrchu Bradlo týčiacom sa v nadmorskej výške 543 medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská.

Text nápisue

Čs. minister a generál dr. Milan R. Štefánik 21. júla 1880 4. mája 1919

Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri Bratislave

S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a sol. G. Aggiunti

Veľkému synovi oslobodený národ československý

Všeobecný popis

Mohyla je 96 m dlhá a 70 m široká stavba. Jej dolná terasa, ktorá má rozmery 93m x 62m a dve schodiská, je v nárožiach ukončená vatrovými komorami. Na hornej terase, ktorá má rozmery 45 m x 32 m a tiež dve schodiská, sú umiestnené štyri 12,5 m vysoké obelisky. Obelisky symbolizujú štyri obete leteckého nešťastia a zároveň štyri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil. Vrchol mohyly tvorí tumba (náhrobok) a na jej stranách nápisy.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Základný kameň stavby položil minister zahraničia ČSR Eduard Beneš 4. mája 1924. V rokoch 1927 – 1928 bola na Bradle, týčiacom sa nad Brezovou, vybudovaná monumentálna Mohyla M. R. Štefánika, dielo arch. Dušana Jurkoviča, slávnostne odovzdaná 23. septembra 1928. Výstavba sa uskutočnila počas 280-tich pracovných dní od 11. júla 1927 do 20. septembra 1928. Objekt Mohyly svojim umiestnením v krajine a svojím kompozičným, hmotovým, priestorovým a materiálovým ponímaním predstavuje vrcholný štandard európskej monumentálnej architektonickej tvorby. Je obložená kvádrami travertínu, ktorý zo Spišských Vlách doviezlo 194 železničných vagónov.

Neskoršia história

Stala sa miestom pravidelných pietnych spomienok pri príležitosti výročí úmrtia M. R. Štefánika, osláv vzniku ČSR, ale aj pamätným miestom, na ktoré prichádzali tisíce ľudí uctiť si pamiatku, vzdať úctu a vďaku za vykonanú prácu tejto významnej osobnosti našich i európskych dejín. Od roku 1928 nesie mesto názov Brezová pod Bradlom. V roku 1968 bola Mohyla vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rekonštrukcia začala po páde totality, trvala takmer 7 rokov, bola ukončená v roku 1996. Vďaka nespornému významu Štefánikovej osobnosti i vďaka svojim umeleckým kvalitám bola Mohyla Milana Rastislava Štefánika v roku 2009 slávnostne zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva.

Súčasný význam

Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta. Areál Mohyly M. R. Štefánika na Bradle, miesto konania každoročných spomienkových slávností, je skutočným miestom pamäti národa. V roku si pripomíname 100.výročie tragického úmrtia generála Štefánika. Mohyla je obľúbeným miestom výletov a exkurzií. Na Bradlo k mohyle vedie udržiavaná 4-kilometrová komunikácia. Na neďalekej chate Bradlo je možné zakúpiť si propagačné materiály a suveníry v Centre informačných služieb. Sprievodcovskú službu zabezpečuje MsÚ Brezová pod Bradlom.

Publikácie, zdroje, linky

www.bradlo.sk

www.facebook.com/bradlo.sk

Lokalizácia


16 Námestie M. R. Štefánika
Trenčiansky kraj.
Słowacja ,906 13