Ma bisteren! (Nezabudnime!)

Rok odhalenia

2007

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Rómovia

Lokalizácia

Dubnica nad Váhom

Poloha vzhľadom na okolie

Na improvizovanom cintoríne v areáli spoločnosti ZVS Holding v Dubnici nad Váhom na mieste tragédie.

Text nápisue

Ma bisteren! (Nezabudni!)

Všeobecný popis

Pomník tvorí niekoľko blokov hrubo opracovaného kameňa s nápisom Ma bisteren! a menami 18 obetí masovej vraždy, ktoré sa podarilo identifikovať.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

V rámci projektu Ma bisteren! (Nezabudnime!) vznikol a v roku 2007 bol odhalený pamätník rómskeho holocaustu na mieste tragédie. Uprostred lesa v areáli zbrojárskej firmy v roku 1944 zahynulo 20 mužov a 6 žien. Výstrely zasiahli 18 ľudí, ostatní boli zakopaní zaživa. Masový hrob po vojne exhumovali a pozostatky mŕtvych pochovali na rovnakom mieste v samostatných hroboch. Rómovia, ktorí sú tu pochovaní, pochádzali zo zaisťovacieho tábora v Dubnici. V rokoch 1942 - 1944 bol v Dubnici nad Váhom pracovný útvar, v ktorom boli internovaní predovšetkým rómski muži. V novembri 1944 bol na jeho mieste zriadený zaisťovací tábor pre celé rómske rodiny, ktoré mali v tábore zostať iba dočasne pred deportáciou do vyhladzovacích koncentračných táborov. Koncom roka 1944 v tábore sústredili vyše 700 ľudí z celého Slovenska, hoci ubytovacie baraky mali kapacitu pre cca 300 osôb. V hrozných podmienkach v decembri 1944 vypukla v tábore epidémia škvrnitého týfusu. Chorých pod zámienkou prevozu do nemocnice naložili na nákladné auto a odviezli do areálu miestnej zbrojovky, kde ich povraždili. Pomník vyhotovili v rámci projektu Ma bisteren! neziskovej organizácie In Minorita. Autorom je akademický sochár Ján Šicko.

Neskoršia história

Na Slovensku sa nezisková organizácia In Minorita v rámci projektu Ma bisteren! téme rómskeho holocaustu venuje od roku 2005. Spolu s Ministerstvom kultúry SR, Slovenským národným múzeom a Ústavom etnológie SAV pripravilo projekt Ma bisteren! a v rokoch 2005-2007 osadili sedem pamätníkov a pamätných tabúľ na území SR. Ich odhalenie sprevádzali pietne akty a spomienkové podujatia. Súčasťou osvetových aktivít bola tvorba panelovej výstavy k rómskemu holokaustu,  seminár “Nepriznaný holocaust Rómov”, samostatný zborník, niekoľko druhov tlačovín, dokumentárny film pre STV “Ma bisteren!” a  niekoľko desiatok diskusných podujatí. Od roku 2005 sa každoročne koná pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holocaustu v Banskej Bystrici.

Súčasný význam

Najviac Rómov zahynulo v koncentračnom tábore Osvienčim – Březinka, Jeho bránami prešlo odhadom 21 tisíc Rómov. V noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k splynovaniu najväčšej skupiny rómskych mužov, žien a detí. 2 august sa stal Pamätným dňom rómskeho holocaustu. Je dôležité tieto udalosti pripomínať v čase, keď silnie neonacistické hnutie na Slovensku aj v Európe.

Lokalizácia


Námestie sv. Jakuba
Trenčiansky kraj.
Słowacja ,018 41