Pamätník Ľudovít Štúr (Štúrovci)

Rok odhalenia

1972

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Ľudovít Štúr, štúrovci

Lokalizácia

Námestie Ľudovíta Štúra 1 811 02 Bratislava 1

Poloha vzhľadom na okolie

Uprostred Štúrovho námestia v Starom Meste Bratislava medzi budovou Slovenskej národnej galérie a budovou Slovenskej filharmónie a Dunajom.

Text nápisue

ĽUDOVÍT ŠTÚR

slovenský národný buditeľ

1815 – 1856

Všeobecný popis

Monumentálna figurálna plastika Štúrovci je vysoká 12,5 m. Na žulových pylónoch sa týčia majestátne postavy mužov i žien, predstavujú postavy osobností národného obrodenia.

Pred súsoším je žulová platňa s nápisom: ĽUDOVÍT ŠTÚR slovenský národný buditeľ 1815 – 1856

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Táto socha je typickým príkladom, ako si každý režim dosadzuje  pamätníky, ktoré mu vyhovujú. Dlho na námestí bol len záhon, keď v roku 1972 prišla zákazka na súsošie – ako téma boli zvolení Štúrovci. Autor Tibor Bártfay bol známy sochár, ktorý sa podieľal na mnohých riešeniach verejného rpiestoru v hlavnom meste (Slavín, fontána Mieru) a  Ing. arch. Ivan Salay.

Neskoršia história

Kedysi dávno v týchto miestach popod mestskými hradbami tieklo slepé rameno Dunaja. Hradby v polovici 18. storočia zbúrali a vybudovali korunovačný kopček,  ktorý odstránili v roku 1870. Odtiaľto v rokoch 1825-1890 viedol pontónový most cez Dunaj. Keď Dunaj regulovali, vzniklo námestie. V roku 1897 na 30. výročie rakúsko-maďarského vyrovnania tu postavili sochu Márie Terézie, rakúskej osvietenskej panovníčky, obklopenej  maďarskými husármi. Posledné dekády Rakúsko-Uhorska neboli pre slovanské národy žijúce v monarchii najšťastnejším obdobím, preto novovzniknutá československá republika toto súsošie v roku 1921 dala odstrániť pomocou českých a slovenských legionárov. Po pár rokoch tu zase stála socha generála Štefánika, ktorá symbolizovala myšlienku čechoslovakizmu, národnej jednoty Čechov a Slovákov, ktorá mala medzivojnové Československo udržať pokope, ale vadila Slovenským autonomistom natoľko, že ju dali zbúrať.

Súčasný význam

Štúr je zaujímavá postava slovenských dejín, na svoju dobu veľmi pokrokový, nanešťastie sa scvrkol takmer len na agendu národniarov a povinnú maturitnú tému. Jeho prínos pre dejiny slovákov je zásadný: bol aktívny politik, literát, jazykovedec, novinár, evanjelický kňaz a inšpiroval početnú skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí. Štúrovci boli generácia vzdelancov, v období romantizmu boli inšpirovaní nemeckým národným obrodením a pracovali na pozdvihnutí slovenského národa zvlášť v období agresívnej maďarizácie. V roku 1989 sa natáčal o Štúrovi a jeho skupine seriál, natáčanie sa prelínalo s Nežnou revolúciou v Československu. V Bratislave sa rozmnožili kaviarne so slovnou hračkou Shtoor café, kde v menu používajú verziu slovenského jazyka z polovice 19.storočia. V roku 2015 vznikla dokudráma True Stur, ktorá súčasným spôsobom vysvetľuje, kto bol Ľudovít Štúr. Po Štúrovi je pomenovaných mnoho ulíc, námestí po celom Slovensku a jedno mesto – Štúrovo.

Lokalizácia


1 Námestie Ľudovíta Štúra
Bratislavský kraj.
Słowacja ,811 02