Pamätník Ľudovíta Štúra (Levoča)

Rok odhalenia

1949

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Ľudovít Štúr (1815-1856), jazykovedec, politik, novinár, evanjelický farár.

Lokalizácia

Námestie Majtra Pavla 05401 Levoča

Poloha vzhľadom na okolie

Na centrálnom námestí v parku pred altánkom oproti Župnému domu.

Text nápisue

Ľudovít Štúr

Všeobecný popis

Pamätník Ľudovíta Štúra na travertínovom podstavci v parku na Námestí Majstra Pavla v Mestskej pamiatkovej rezervácii oproti Župnému domu.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Od roku 1876 na tomto mieste stála socha Honvéda (vojaka maďarskej domobrany) ktorá pripomínala boj Maďarov za slobodu v revolúcii 1848/9 a mala prebúdzať národné povedomie, najmä u mládeže. Po vzniku Československa sochu zadebnili, čo nepomohlo, pretože v noci z 11. na 12. augusta členovia Sokola túto sochu zhodili. V meste vyvolal tento čin veľké vášne a protichodné reakcie a dokonca štrajk úradníkov, niekoľko Levočanov bolo postavených pred súd. Celý prípad ukončila všeobecná amnestia prezidenta Masaryka. Na podstavec medzitým inštalovali travertínový kalich – symbol husitstva – s kvetinovou dekoráciou. Dnes je pred radnicou. 30.októbra 1949 slávnostne na počesť 100. výročia revolučného obdobia odhalili na tomto mieste z iniciatívy Matice Slovenskej pomník jazykovedca a národného buditeľa Ľudovíta Štúra (1815-1856) od akademického sochára Graňa Gibalu, ktorý v tom čase tvoril pamätník obetiam druhej svetovej vojny na miestom cintoríne  v Levoči.

Neskoršia história

Pamätník bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená v roku 1963. Zbytky sochy honvéda sa nachádzajú v levočskom múzeu a aj so sadrovým modelom pôvodnej sochy a detailami celého prípadu. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bola v meste Levoča výstava o živote a diele tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

Súčasný význam

Pamätník pripomína Štúrov pobyt v Levoči v rokoch 1848-9 a spojenie Levoče so štúrovcami, ktorí na protest proti zosadeniu Ľudovíta Štúra z katedry odišli z Bratislavy na levočské evanjelické lýceum. Spôsob výberu osbnosti pre pomník v centre mesta reflektuje snahu vybrať nadčasovú tému a nevyvolávať vášne. V rokoch 1948-9 Levoča bola niekoľko týždňov mestom, kde sídlila posádka slovenských dobrovoľníkov, aj Ľudovít Štúr. Už v prvých dňoch po príchode dobrovoľníkov dali zvolať slovenské obyvateľstvo z mesta i okolia na verejné zhromaždenie pred župným domom a práve tieto udalosti pripomína  Štúrov pomník.

Lokalizácia


20 Námestie Majstra Pavla
Prešovský kraj.
Słowacja ,054 01