O projektu

Seznamte se s informacemi obsaženými v záložce Pomníky paměti, kde je podrobně probrána metodologie použitá v projektu a praktické pokyny pro využití pomníků ve vzdělávací práci (v rámci formálního i neformálního vzdělávání).