O projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Pomniki Pamięci, gdzie znajduje się szczegółowe omówienie metodologii przyjętej w projekcie oraz praktyczne wskazów na temat wykorzystania pomników w pracy edukacyjnej (w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej).