O projektu

Stránka, na které se nyní nacházíte, obsahuje popisy vybraných pomníků. Tyto popisy nás seznamují s okolnostmi vzniku jednotlivých objektů a poskytují také informace o tom, jaké místo zaujímají tato díla v povědomí místního společenství.

Pomníky se nacházejí ve čtyřech zemí: Polsku, České republice, Slovensku a Rumunsku. Chcete-li si prohlédnout pomníky vybrané země, klikněte, prosím, na hlavní stránce na ikonku s vlajkou dané země (ikonky najdete v liště dole na monitoru) – nebo také můžete využít mapu Evropy, která se zobrazuje uprostřed monitoru, vstoupit do zvoleného regionu a využít zde umístěných tagů.

Informační obsah je na stránce uveden v pěti jazycích: anglickém, českém, polském, slovenském a rumunském.

 

Důležitá poznámka

 Popis každého pomníku je uveden v anglickém jazyce a národním jazyce země, ve které se objekt nachází (příkladně: pomníky z Polska jsou uvedeny v anglickém a polském jazyce).

Při hledání popisu pomníků dané země se, prosím, ujistěte, zda jste zvolili jazyk anglický nebo jazyk země, na jejímž území se hledané objekty nacházejí. Například: internetová stránka neukáže popis pomníků v Rumunsku, pokud bude zvolen jiný jazyk než angličtina nebo rumunština.